1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - فرهنگ عمومی مردم افغانستان
گالری
access deny
پیوند ها

فرهنگ مردم در افغانستان

مقاله ذیل که برگرفته از دایره المعارف فرهنگ کشورهاست . با بررسی عناوین و

موضوعات متداول به فرهنگ افغانستان پرداخته و مسائلی مانند روابط قومی و نژادي،

ازدواج، خانواده، آداب معاشرت، اعتقادات دینی، مراسم و جشنها، هنر، علوم اسلامی و ...

را بررسی کرده است.

 

   Herunterladen : فرهنگ مردم افغانستان.pdf           datei Größe 824 KB
نظرات